Tikšanās ar režisori Virdžīniju Lejiņu

13.decembrī Ogres Centrālās bibliotēkas (OCB) Pasākumu zālē notika OCB iniciētais un Valsts Kultūrkapitāla fonda kultūras projektu konkursa Literatūras nozarē atbalstītā projekta „Pēcpusdienas ar Virdžīniju Lejiņu” ietvaros īstenotais pasākums „Mūžīgais pērļu zvejnieks Jānis Poruks literatūrā un filmā”.

Šī ir pirmā tikšanās ar režisori V.Lejiņu. Viņa stāstīja par savu radošo darbu, videofilmu “Mūžīgais pērļu zvejnieks – Jānis Poruks”, pašu J.Poruku, viņa darbiem un dzīvi.

J.Poruks piedzimis 1871.gadā Druvienas zemnieku Poruku ģimenē kā vecākais dēls. Vēlāk viņš vērtēts kā tīrradnis un ģēnijs un Zenta Mauriņa pat uzskatījusi par Eiropas kultūras ceļvedi Latvijā. Tas, ko J.Poruks rakstījis, mūsdienās pat tiek uzskatīts par aktuālāku kā tajos senajos laikos.

V.Lejiņa ir filmas režisore un scenārija autore.

Nākamā tikšanās ar V.Lejiņu notiks nākamā gada janvārī. Aicinām sekot informācijai OCB mājas lapā un sociālajos tīklos!

***

Projekts „Pēcpusdienas ar Virdžīniju Lejiņu” tiek īstenots Valsts Kultūrkapitāla fonda kultūras projektu Literatūras nozarē 2018.gada 3.konkursa ietvaros.

Projekta mērķis ir popularizēt latviešu literatūru OCB lietotājiem un Ogres pilsētas un novada iedzīvotājiem, paplašinot tematisko un saturisko aptvērumu interesentu piesaistei.