Bezmaksas piekļuve vērtīgai datu bāzei ekonomikas nozarē – IMF eLibrary

Kultūras informācijas sistēmu centrs, sadarbībā ar starptautisko bezpeļņas organizāciju EIFL, programmas “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” ietvaros piedāvā Ogres Centrālajā bibliotēkā bez maksas izmantot IMF eLibrary datubāzi.

Datubāze aptver pilnīgu Starptautiskā Valūtas fonda (SVF, International Monetary Fund) publikāciju apkopojumu tādās nozarēs kā ekonomika, ekonometrija, politika, starptautiskās attiecības, maksājumu bilances, kapitālu tirgi, enerģētika, pārvaldība, ārvalstu valūtas, ārvalstu investīcijas, globalizācija, starptautiskās organizācijas, starptautiskās likviditātes, starptautiskā tirdzniecība, darba tirgi, monetārā politika, monetārās savienības, nabadzības samazināšana un tās atbalsts, reālie valūtas kursi, tarifi, tirdzniecības līgumi u.c.

Tiek nodrošināta tiešsaistes piekļuve pilna teksta publikācijām, kā arī SVF statistikas datubāzēm, visjaunākajiem pētījumiem un pārskatiem. Datu bāzē pieejamā informācija ir neaizstājama pasaules ekonomikas un politikas procesu izpētē un analīzē studentiem, zinātniekiem, pētniekiem un ikvienam interesentam.

SVF sniedz būtisku informāciju par globālām ekonomikas norisēm.

SVF dibināts 1944.gadā ANO konferencē Bretonvudā (ASV), kad 45 valstu valdību pārstāvji vienojās par ekonomiskās sadarbības sistēmas izveidošanu. Oficiāli SVF pastāv kopš 1945.gada 27.decembra, kad tika parakstīts SVF Vienošanās līgums.

SVF Vienošanās līguma 1.pantā ir teikts, ka SVF mērķi ir šādi:

  • nodrošināt starptautisko sadarbību monetārajā jomā;
  • veicināt starptautiskās tirdzniecības paplašināšanu un atbilstošu izaugsmi;
  • nodrošināt valūtas kursu stabilitāti;
  • palīdzēt daudzpusējās maksājumu sistēmas izveidošanā;
  • nodrošināt iespējas dalībvalstīm izmantot SVF resursus (ar atbilstošām garantijām), ja ir problēmas ar maksājumu bilanci.

Piekļuve datubāzei: www.elibrary.imf.org