COVID-19 izplatīšanās novēršanas pasākumi Ogres novada pašvaldībā

Bibliotēkās tiek pārtraukta lasītavu darbība un aizliegti grupu apmeklējumi, bibliotēkas apkalpos individuālos klientus

Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” visā Latvijas valsts teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija no lēmuma pieņemšanas brīža līdz 2020. gada 14. aprīlim ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību ārkārtējās situācijas spēkā esamības laikā.

Ārkārtējā situācija ir īpašs tiesiskais režīms, kura laikā Ministru kabinetam ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā ierobežot valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju, fizisko un juridisko personu tiesības un brīvības, kā arī uzlikt tām papildu pienākumus.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs 13.03.2020. ir izdevis rīkojumu S/33 “Par COVID-19 infekcijas izplatīšanās novēršanas pasākumiem Ogres novada pašvaldībā”.

Ar novada pašvaldības domes rīkojumu visām Ogres novada pašvaldības iestādēm, tai skaitā pagastu pārvaldēm, aģentūrām un kapitālsabiedrībām (izņemot SIA “Ogres rajona slimnīca”) uzdots ievērot un precīzi izpildīt Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteiktos aizliegumus un ierobežojumus.

No šī gada 13. marta līdz 14. aprīlim tiek slēgti pašvaldības klientu apkalpošanas centri (vietas) un pārtraukts klientu apkalpošana Ogres Vēstures un mākslas muzejā un citos muzejos Ogres novadā.

Klientu apkalpošana tiks nodrošināta attālināti – telefoniski, elektroniski; arī dokumentu aprite, tai skaitā iesniegumu pieņemšana un atbildēšana uz tiem, tiks nodrošināta, izmantojot Latvijas Pasta un kurjerdienestu pakalpojumus.

Pašvaldības iestādēs tiek pārtraukta kases, ja tāda ir, darbība. Norēķinus var veikt, izmantojot bankas, internetbankas un telefonbankas pakalpojumus. Sakarā ar to, ka norēķini ar skaidru naudu tiek ierobežoti, soda nauda par maksājumu termiņu kavējumiem attiecībā uz pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem netiks piemērota.

Saskaņā ar domes priekšsēdētāja rīkojumu Ogres novada pašvaldības iestāžu darbiniekus ir aizliegts nosūtīt komandējumos vai darba braucienos ārpus Latvijas, rūpīgi jāizvērtē nepieciešamība rīkot klātienes sanāksmes.

Ja pastāv pamatotas aizdomas par darbinieka saslimšanu, kas rada vai var radīt draudus viņa, citu darbinieku vai cilvēku drošībai vai veselībai, attiecīgajam Ogres novada pašvaldības iestādes vadītājam (darba devējam), izmantojot Darba likuma 82. panta pirmajā daļā noteikto, jāizdod  rīkojums darbiniekam nekavējoties veikt veselības pārbaudi.

Ja nodarbinātais ir atgriezies no vīrusa skartajām valstīm, jārisina jautājums par attālinātu (strādājot no mājām) darba veikšanu, to saskaņojot ar Ogres novada pašvaldības vadību.

Visās pašvaldības iestādēs vismaz divas reizes dienā iestādes darba laikā ir jāveic iekštelpu vispārēja uzkopšana – durvju rokturu, kāpņu margu un labierīcību kopšanu ar dezinfekciju saturošiem līdzekļiem; visās labierīcību telpās jābūt pieejamiem dezinfekciju saturošiem līdzekļiem roku mazgāšanai.

Rīkojumā ir noteikti pienākumi Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienībām.

Ogres Centrālajā bibliotēkā un bibliotēkās Ogres novada pagastos tiek pārtraukta lasītavu darbība un aizliegti grupu apmeklējumi, bibliotēkas apkalpos individuālos klientus.

Vairāk Informācijas: www.ogresnovads.lv

Informācija sagatavota pēc: www.ogresnovads.lv