Kultūras ministrijas atbalsts vērtīgo grāmatu iepirkumam

11.novembrī Ogres Centrālā bibliotēka no Latvijas Nacionālās bibliotēkas saņēma vērtīgo grāmatu iepirkuma programmas publiskajām bibliotēkām grāmatas Ogres reģionam.

Ņemot vērā nepieciešamību atbalstīt gan krīzes skarto grāmatniecības nozari – grāmatu autorus, ilustratorus un tulkotājus, gan kvalitatīvi papildināt Latvijas publisko bibliotēku krājumus ar augstvērtīgiem pēdējo gadu izdevumiem, Latvijas valdība 2020.gada 16.jūnijā pēc Kultūras ministrijas izstrādāta rīcības plāna lēma piešķirt finansējumu 300 000 EUR apjomā no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Latvijas Nacionālajai bibliotēkai vērtīgo grāmatu iepirkuma programmas publiskajām bibliotēkām īstenošanai.

Lai grāmatu iepirkuma procedūras rezultātā respektētu katras bibliotēkas individuālās krājuma komplektēšanas vajadzības un izstrādāto profilu, kā arī izvairītos no dubulteksemplāru nonākšanas bibliotēku krājumā, publisko bibliotēku darbinieki iesaistījās grāmatu nosaukumu un eksemplāru skaita izvēlē.

11.novembrī, Lāčplēša dienā vērtīgās grāmatas no Latvijas Nacionālās bibliotēkas tika nogādātas arī Ogres Centrālajā bibliotēkā. Ir sācies lielais darbs pie grāmatu sadales katrai reģiona publiskajai bibliotēkai Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadā.

Ogres reģiona bibliotēkām pavisam tiks piegādātas 298 nosaukumu 839 eksemplāri grāmatu par kopējo summu 8085,64 EUR.

Valsts atbalsts grāmatu iepirkumam sniedz iespēju izdevējiem ieguldīt līdzekļus jaunu un augstvērtīgu grāmatu sagatavošanā un izdošanā, kā rezultātā bibliotēku krājumos nonāk daudzveidīga un kvalitatīva literatūra. Īpaši nozīmīga ir publisko bibliotēku darbinieku iesaistīšanās grāmatu nosaukumu un eksemplāru izvēlē. Šāds grāmatu iepirkums ir nozīmīgs atbalsts publisko bibliotēku krājuma veidošanā ne tikai krīzes apstākļos, bet būtu arī turpmāk.

Ogres Centrālās bibliotēkas direktores vietniece Aija Žilvinska