Vērtīgo grāmatu iepirkuma programmas publiskajām bibliotēkām grāmatas Ogres reģionam