Gūta jauna pieredze īstenojot programmēšanas nodarbības iesācējiem

Ogres Centrālā bibliotēka sadarbībā ar biedrību “Izglītības, kultūras un sporta attīstībai” šī gada oktobrī attālināti īstenoja programmēšanas nodarbības bērniem bez priekšzināšanām.

Pavisam tika īstenotas 2 mācību programmas – nodarbības 8 – 14 gadus vecām meitenēm bez programmēšanas priekšzināšanām “Meitenes un programmēšana” un nodarbības 8 – 14 gadus veciem bērniem bez programmēšanas priekšzināšanām “Sāc programmēt, lai glābtu planētu!”.

Programmas “Meitenes un programmēšana” mērķis bija iepazīstināt ar programmēšanas iespējām, tā veicinot sevis iepazīšanu un izpratnes veidošanu par programmēšanas abstrakto valodu, kā arī noskaidrot, vai tā interesē un padodas. Pirmajā nodarbībā meitenes tika iepazīstinātas ar programmēšanas iespējām, tajā skaitā ar programmēšanas valodu Scrach, tika īstenota pasniedzēja vadīta savstarpēja diskusija par priekšstatiem par programmēšanu, tās sarežģītību un pieejamību ikvienam. Meitenēm tika dots mājas uzdevums līdz nākamajai tiešsaistes nodarbībai patstāvīgi izpētīt Scrach vidi. Otrajā nodarbībā meitenēm bija jāpastāsta par savu pieredzi darbojoties individuāli. Pēc tam pasniedzējs sniedza atgriezenisko saikni par paveikto, visi darbojās kopā pēc pasniedzēja sagatavotā uzdevuma.

Programmas “Sāc programmēt, lai glābtu planētu!” mērķis bija iepazīstināt bērnus ar programmēšanas iespējām, pievērst uzmanību draudiem planētai, ko līdzi nes Covid-19, un kopīgi mēģināt atrast risinājumus, kā programmēšana un informācijas tehnoloģijas varētu palīdzēt draudu mazināšanā. Pirmajā nodarbībā tika diskutēts par dabas nepiesārņošanu, atkritumu savākšanu un veicināts par to domāt digitāli. Bērni tika iepazīstināti ar programmēšanu un tās izmantošanu draudu planētai samazināšanai. Tika iepazīta arī programmēšanas valoda Scrach. Pēc pirmās nodarbības tika dots uzdevums patstāvīgi izpētīt iespējas veidot spēli ar elementiem, kas izglītotu un informētu cilvēkus par Covid-19 radīto atkritumu un draudu planētai samazināšanu. Otrajā nodarbībā bērni dalījās ar saviem priekšlikumiem par spēles izstrādi un strādāja kopā pasniedzēja vadībā.

Nodarbības profesionāla pasniedzēja vadībā abās programmās norisinājās 14. un 28.oktobrī. Tās tika īstenotas attālināti platformā Zoom.

Abu mācību programmu dalībnieki pēc nodarbībām saņēma sertifikātus par dalību un veicināšanas balviņas.

Organizējot šādas nodarbības, gūtas vairākas nozīmīgas atziņas, kas tiks izmantotas šādu un līdzīgu aktivitāšu un mācību nodarbību rīkošanai tiešsaistē bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem nākotnē.

Nodarbības īstenoja Ogres Centrālā bibliotēka sadarbība ar biedrību “Izglītības, kultūras un sporta attīstībai” iniciatīvas “Meet and Code 2020” ietvaros.

Iniciatīvas “Meet and Code” mērķis ir iepazīstināt bērnus un jauniešus vecumā no 8 līdz 24 gadiem ar tehnoloģiju un kodēšanas pasauli. Iniciatīvas ietvaros īstenoto pasākumu mērķis ir parādīt bērniem un jauniešiem, cik izklaidējoša var būt kodēšana un programmēšana un kā tā var palīdzēt idejām īstenoties dzīvē. Iemācoties darboties ar tehnoloģijām, saprotot, kā informācijas tehnoloģijas ietekmē mūsu ikdienas dzīvi, iepazīstoties ar plašo tehnoloģiju un digitālo tēmu klāstu un radošo kodēšanu un programmēšanu, bērni un jaunieši tiek iedrošināti attīstīt mūsdienu pasaulē tik nepieciešamās digitālās prasmes.

“Meet and Code” iniciatīvu veido SAP, Haus des Stiftens gGmbH un TechSoup Europe tīkla partneri attiecīgajās valstīs. 2020.gadā Vācijas prezidentūras ES laikā par projekta partneri kļuvusi arī Vācijas Federālā Iekšlietu ministrija (VFIM), koncentrējoties uz ES valstīm. SAP un VFIM atbalsta “Meet and Code”, sniedzot finansiālu atbalstu un citus resursus bezpeļņas organizācijām. Haus des Stiftens gGmbH ir atbildīgs par iniciatīvu, par projektu atlasi Vācijā, Austrijā un Šveicē, kā arī par projekta vispārēju vadību un finansējuma koordinēšanu TechSoup Europe tīkla partneriem. TechSoup Europe partneri ir atbildīgi par iniciatīvas koordinēšanu un atbalstāmo pasākumu atlasi savās valstīs. “Meet and Code” iniciatīvu kopīgi ir izstrādājuši Haus des Stiftens un SAP.