Attālināti pieejami vairāki bibliotēku resursi un pakalpojumi

Saistībā ar valdības lēmumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī, no 2020.gada 21.decembra līdz 2021.gada 11.janvārim Ogres Centrālā bibliotēka un pārējās novada bibliotēkas tiek slēgtas klātienes apmeklējumiem, tiek pārtraukta grāmatu izsniegšana. Tiek nodrošināta pieeja attālinātiem bibliotēkas pakalpojumiem un resursiem.

Ogres Centrālā bibliotēka un Ogres novada pašvaldības bibliotēkas piedāvā izmantot šādus attālināti pieejamos resursus un pakalpojumus:

  • Lasīt e-grāmatas 3td e-grāmatu bibliotēkā www.3td.lv,
  • Ar attālināto piekļuvi no mājas izmantot bibliotēkas abonēto datu bāzi Letonika.lv,
  • Izmantot Latvijas Nacionālo digitālo bibliotēku https://www.lndb.lv/,
  • Izmantot #Ēkultūras piedāvājumu,
  • Saņemt visa veida tematiskās uzziņas,
  • Saņemt konsultācijas pa telefonu datora un interneta lietošanā,
  • Saņemt konsultācijas dažādu e-pakalpojumu lietošanā,
  • Saņemt konsultācijas par datu bāzu un 3td e-grāmatu bibliotēkas www.3td.lv lietošanu,
  • Saņemt piekļuves datus autorizācijai darbam ar datu bāzēm un 3td e-grāmatu bibliotēku www.3td.lv, rakstot uz e-pastu: lasitava@ocb.lv vai zvanot: 65071947, 25456699,
  • Saņemt skenētus tematiskās literatūras materiālus no grāmatām un žurnāliem.

Visu izsniegto izdevumu izsniegšanas termiņi tiek pagarināti automātiski.

Papildus vēršam uzmanību, ka Ogres Centrālās bibliotēkas grāmatas un citus izdevumus iespējams nodot grāmatu nodošanas iekārtā pie Ogres Centrālās bibliotēkas ēkas Zvaigžņu ielā 4, Ogrē. Šeit grāmatas iespējams nodot 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā.

Jaunākā informācija bibliotēkas vietnē www.ocb.lv un Ogres Centrālās bibliotēkas profilos sociālajos tīklos.

Kontaktinformācija attālināti pieejamo resursu un pakalpojumu saņemšanai:

Tālrunis: 65071947, 25456699

E-pasts: info@ocb.lv