AKTUALIZĒTS! Paziņojums par izmaiņām bibliotēkas darbā

Saistībā ar ārkārtas situāciju, no 2021.gada 12.janvāra Ogres Centrālajā bibliotēka uz laiku mainīts darba laiks, kā arī tiek atsākta grāmatu izsniegšana, ievērojot visus epidemioloģiskos norādījumus un drošības pasākumus.

Ogres Centrālās bibliotēkas darba laiks:

Bibliotēkas lasītavas apmeklētājiem ir slēgtas.

Interesējošo literatūru aicinām pasūtīt iepriekš, kā arī vienoties par saņemšanas laiku, zvanot uz tālruni: 65071947, 25456699 vai rakstot uz e-pastu: lasitava@ocb.lv. Izdevumus iespējams arī rezervēt elektroniskajā katalogā: https://ogre.biblioteka.lv/Alise/lv/home.aspx.

Bibliotēka vienlaicīgi uzņem individuālus apmeklētājus – pa 1 personai vai vienā mājsaimniecībā dzīvojošie. Katrs individuāli tiks uzaicināts ienākt bibliotēkā, tāpēc lūdzam bez uzaicinājuma neienākt.

Maksimālais uzturēšanās laiks bibliotēkā – 10 minūtes.

Pasākumi netiek rīkoti.

Nemainīgi tiek nodrošināta pieeja attālinātiem bibliotēkas pakalpojumiem un resursiem.

Ogres Centrālā bibliotēka un Ogres novada pašvaldības bibliotēkas piedāvā izmantot šādus attālināti pieejamos resursus un pakalpojumus:

  • Lasīt e-grāmatas 3td e-grāmatu bibliotēkā www.3td.lv,
  • Ar attālināto piekļuvi no mājas izmantot bibliotēkas abonēto datu bāzi Letonika.lv,
  • Izmantot Latvijas Nacionālo digitālo bibliotēku https://www.lndb.lv/,
  • Izmantot #Ēkultūras piedāvājumu,
  • E-pastā un pa telefonu saņemt visa veida tematiskās uzziņas,
  • Pa telefonu saņemt konsultācijas datora un interneta lietošanā,
  • E-pastā un pa telefonu saņemt konsultācijas dažādu e-pakalpojumu lietošanā,
  • E-pastā un pa telefonu saņemt konsultācijas par datu bāzu un 3td e-grāmatu bibliotēkas www.3td.lv lietošanu,
  • Saņemt piekļuves datus autorizācijai darbam ar datu bāzēm un 3td e-grāmatu bibliotēku www.3td.lv, rakstot uz e-pastu: lasitava@ocb.lv vai zvanot: 65071947, 25456699,
  • E-pastā saņemt skenētus tematiskās literatūras materiālus no grāmatām un žurnāliem.

Ogres Centrālās bibliotēkas grāmatas un citus izdevumus iespējams nodot grāmatu nodošanas iekārtā pie Ogres Centrālās bibliotēkas ēkas Zvaigžņu ielā 4, Ogrē. Šeit grāmatas iespējams nodot 24 stundas diennaktī 7 dienas nedēļā.

Jaunākā informācija bibliotēkas vietnē www.ocb.lv un Ogres Centrālās bibliotēkas profilos sociālajos tīklos.

Kontaktinformācija attālināti pieejamo resursu un pakalpojumu saņemšanai:

Tālrunis: 65071947, 25456699

E-pasts: info@ocb.lv