Līdz 28.februārim laiks lasīt un vērtēt

Ņemot vērā šī brīža apstākļus, lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020” kolekcijas grāmatu lasīšanas un vērtēšanas laiks tiek pagarināts līdz 28.februārim. Dažas kolekcijas grāmatas pieejamas arī 3td e-GRĀMATU bibliotēkā www.3td.lv.

Lasīšanas veicināšanas programmas “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2020” kolekcijas grāmatu lasīšanas un vērtēšanas termiņš ir pagarināts līdz šī gada 28.februārim. Novērtēšanas anketa ir pieejama šajā saitē: https://bernuzurija.limequery.com/747322?lang=lv. Ogres Centrālās bibliotēkas lasītāju anketas piekļuves kods: CBFUJ. Tas jāievada, atverot saiti uz anketu.

Tiem, kuri vēl nav paspējuši, trīs šī gada lasīšanas veicināšanas programmas grāmatas iespējams izlasīt e-vidē – tās pieejamas bez maksas 3td e-GRĀMATU bibliotēkā www.3td.lv. Tās ir:

9+ grupa: Vilka midzenis. Anna Starobiņeca. Rīga : Zvaigzne ABC, 2019.

15+ grupa: Ragana manā skapī. Gatis Ezerkalns. Rīga : Zvaigzne ABC, 2019.

15+ grupa: Trīspadsmit iemesli. Džejs Ašers. Rīga : Zvaigzne ABC, 2020.

Apgāds “Zvaigzne ABC” piedāvā Dzintara Tilaka grāmatu “Papus Tru”, kas iekļauta 9+ grupā, arī iegādāties kā audiogrāmatu https://izvaigzne.wordpress.com/2020/09/28/audiogramatas/.

 ***

Par programmu

No 2001.gada Latvijā veiksmīgi darbojas lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”. Tā ir LR Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas finansēta Bērnu literatūras centra iniciatīva, ko raksturo visplašākais aptvērums. Programma tiek īstenota ikvienā Latvijas novadā un, kopš 2007.gada, tā ir pieejama arī ārpus Latvijas robežām. Katrai vecuma grupai ieteiktās grāmatas lasa un vērtē bērni, jaunieši, no 2012.gada – arī pieaugušie. Tādējādi, rādot priekšzīmi bērniem, par žūrijas ekspertiem ir kļuvuši daudzi vecāki, vecvecāki un skolotāji.

Kopš pirmsākumiem, kad programmā piedalījās ap 100 dalībnieku, tā ir piesaistījusi lasītāju tūkstošus. 2018.gadā programmā bija ap 20 000 lasītāji no 630 Latvijas bibliotēkām un skolām, kā arī 57 latviešu diasporas centriem citās pasaules valstīs.

Programmas mērķis ir veicināt lasītprasmi un interesi par grāmatām, vienot lasītājus un rosināt diskusijas par grāmatām, sekmēt augstvērtīgas literatūras izplatību.
 

Vairāk informācijas par lasīšanas vecināšanas programmu “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” pieejama ŠEIT.