Saņem individuālu piekļuvi Letonika datubāzei

21. gadsimtā liela nozīme ir iespējai ātri un precīzi saņemt nepieciešamo informāciju. Tieši to piedāvā interneta resurss letonika.lv. Turklāt Ogres Centrālās bibliotēkas lasītājiem ir iespēja izmantot letonika.lv elektronisko datubāzi attālināti – visur, kur pieejams interneta pieslēgums. Ikviens, kurš saņems bibliotēkā lietotājvārdu un paroli, varēs jebkurā laikā un vietā brīvi izmantot visu vietnes letonika.lv saturu. 

Enciklopēdijas, vārdnīcas, uzziņu un tulkošanas resursi, skaidrojošās un terminu vārdnīcas, arī latviešu pilntekstu bibliotēka – tas viss atrodams www.letonika.lv.

Piekļuves lietotāja vārdu un paroli var dabūt rakstot uz e-pastu: lasitava@ocb.lv vai piezvanot uz t. 65071948