Aicinām pieteikt bērnus kanisterapijas nodarbībām

Ogres Centrālā bibliotēka aicina pieteikt bērnus vecumā no 6 līdz 12 gadiem kanisterapijas nodarbībām „Ķepa uz grāmatas”, kas norosināsies šī gada augustā.

Kanisterapijas nodarbības tiks īstenotas kopā ar kanisterapijas asistenti Solvitu Dreimani un sunīti Deiziju.

Nodarbības norisināsies šī gada augustā. Pavisam tiks īstenotas 10 nodarbības, no kurām 5 būs bērniem vecumā no 6 līdz 8 gadiem un 5 – bērniem vecumā no 9 līdz 12 gadiem.

Uz kanisterapijas nodarbībām Īpaši aicināti bērni, kuriem nepieciešams uzlabot lasīšanas iemaņas, klausīšanās prasmi, veicināt interesi par grāmatām un lasīšanu.

Bērnus aicinām pieteikt, zvanot vai rakstot WhatsApp uz numuru 28618558 līdz 6. augustam!

Nodarbības ir bez maksas!Kanisterapijas nodarbības tiek īstenotas Ogres Centrālās bibliotēkas izstrādātā un Ogres novada pašvaldības apstiprinātā projekta “Ķepa uz grāmatas: kanisterapijas nodarbības bērniem” aktivitātes “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu papildu aktivitāšu veikšanai Ogres novada pašvaldības iestādēm” ietvaros.