Ogres Centrālā bibliotēka saka paldies aktīvākajiem lasītājiem

Esam skaisti nosvinējuši pirmo gadu, kopš Ogres Centrālā bibliotēka atrodas jaunajā ēkā.
Šie svētki ir bijis lielisks iemesls sveikt mūsu pirmā gada aktīvākos lasītājus.
Vēlreiz sakām paldies Bērnu nodaļas aktīvākajai lasītājai Kristiānai Austrumai, Jauniešu lasītavas aktīvākajam lasītājam Mikum Dāvim Bašenam, pieaugušo abonementa aktīvākajai lasītājai Tatjanai Kovelei un mūsu visaktīvākajai Gružu ģimenei.
Svētkos mūs atbalstīja un jaukas balvas lasītājiem sagādāja Džungļu parks un Fazer Latvija.
Liels paldies, un tiekamies atkal pēc gada!