Informējam par darba laika izmaiņām

UZMANĪBU!
Pamatojoties uz A/S “Sadales tīkli” informāciju par plānoto elektroapgādes pārtraukumu, informējam, ka otrdien, 30. augustā, Ogres Centrālā bibliotēka būs apmeklētājiem SLĒGTA!