Aprīlī bibliotēkā apskatāma Ogres Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde

Ogres Centrālajā bibliotēkā līdz 28. aprīlim apskatāma Ogres Mūzikas un mākslas skolas 2021./2022.mācību gada absolventu noslēgumu darbu izstāde.

Darbu vienojošā tēma – “Mehānismi”, kas saprotama gan tiešā, gan netiešā nozīmē.

Mehānismi mums ir visapkārt – ierīcēs, cilvēku savstarpējās attiecībās, paaudzēs, pasaules kārtībā, arī cilvēka ķermenis darbojas kā sarežģīts mehānisms.

Aizvadītajā gadā savus noslēgumu darbus izstrādāja 44 audzēkņi. Katrs veidoja darbu komplektu
par vienu, sevis izvēlētu apakštēmu. Darbi ir izstrādāti dažādi, izmantojot glezniecības, grafikas, kolāžas, aplikācijas, zīmējuma tehnikas.

Visi interesenti aicināti apskatīt izstādi Ogres Centrālās bibliotēkas 1. un 2.stāva ātrijā.