Literatūras ceļvedis – informatīvs padomdevējs un lasīšanas kultūras veicinātājs

“Literatūras ceļvedis” ir Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) gatavots regulārs izdevums, kas tapis kā informatīvs padomdevējs Latvijas bibliotekāriem kvalitatīvas un daudzveidīgas literatūras izvēlē, bibliotēku krājumu kvalitātes pilnveidošanā, kā arī lasīšanas kultūras veicināšanā. Izdevums iznāk kopš 2018. gada PDF formātā un ir brīvi pieejams tiešsaistē.

2023.gadā ir uzsākta tīmekļvietne www.literaturascelvedis.lv, kas darbojas kā mūsdienu lasītājam ērti pieejams izdevuma formāts. Tīmekļvietne aicina lasīt jaunākos apskatus, kā arī aizceļot “Literatūras ceļveža” arhīvā: izmantojot atslēgvārdus, parocīgi atklāt piemirstas grāmatu pērles vai uzzināt ko sev jaunu. Ieraksti “Klausītavā” ļauj dažus no apskatiem atskaņot, ja visu izlasīt nav laika.

“Literatūras ceļveža” uzmanības lokā ir jaunākā daiļliteratūra un nozaru literatūra, tiek iekļautas arī vērību pelnījušas iepriekšējo gadu grāmatas. Īpaši satura akcenti ir nozaru ekspertu izraudzītie izdevumi, bērnu un jauniešu literatūra, kā arī izdevumi Latvijas reģionos un mazo izdevniecību veikuma popularizēšana. Nozaru literatūras jomā tiek apskatīti LNB nozaru un speciālo krājumu lasītavu izdevumi ar mērķi informēt bibliotekārus un citus interesentus vai rosināt šo izdevumu iegādi savai bibliotēkai.

“Literatūras ceļveža” idejas autori un satura koordinatori ir LNB Attīstības departamenta Bibliotēku attīstības centra speciālisti. Izdevums top sadarbībā ar citu LNB departamentu lasītavu nozaru ekspertiem, Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes mācībspēkiem un studentiem, citiem Latvijas bibliotēku speciālistiem un literatūras procesu pārzinātājiem un literatūras entuziastiem.

Ikviens ir aicināts paust savas domas par ieteiktajām grāmatām, izsakot viedokli komentāros un daloties ar apskatiem sociālajos tīklos. Kā arī sekot Instagram @literaturascelvedis.

Tiek piedāvāta arī iespēja kļūt par satura līdzveidotājiem. Ja ir vēlme uzrakstīt grāmatas apskatu (apjomā līdz 500 vārdiem), jāsazinās ar “Literatūras ceļveža” redakciju: literaturas.celvedis@lnb.lv

Informācijas avots:

Literatūras ceļvedis