Pasākumi maijā

Maijā turpinām iesāktās tradīcijas, aicinot ikvienu ogrēnieti uz pasākumiem mūsu bibliotēkā. 

15. maijā Ogres Mūzikas skolas 2. – 3. klašu koris skolotājas Līgas Dziedātājas vadībā sniedza koncertu “Pretī pavasarim”. Tik skanīgas balsis mūsu bibliotēka vēl nebija dzirdējusi. Klausītāju sirdis aizkustināja gan kora, gan atsevišķu solistu dziedātās latviešu un ārzemju komponistu dziesmas. Ar Mūzikas skolu bibliotēkai izveidojusies veiksmīga sadarbība – kā nekā esam taču kaimiņi! Gaidīsim atkal ciemos mazos mūziķus!

16. maijā bibliogrāfe Vita piedalījās izcilā latviešu rakstnieka un tulkotāja Dzintara Soduma 80 gadu jubilejas pasākumā Siguldas Mūzikas skolas koncertzālē “Baltais flīģelis”. Neformālais, emocionālais, aizkustinošais pasākums ritēja bez paša rakstnieka klātbūtnes – Dzintars Sodums dzīvo un strādā Amerikā. Pasākumu vadīja Dace Lūse, rakstnieka darbu fragmentus lasīja aktieri Katrīna Pasternaka un Juris Kalniņš. Atmiņās par tikšanos ar rakstnieku gan klātienē, gan neklātienē dalījās rakstnieki N. Ikstena, M. Zelmenis, J. Rokpelnis. Rīgas pilsētas Annas bibliotēkas vadītāja D. Mihailova stāstīja par Dz. Soduma dāvinājumu Annas bibliotēkai. Uzstājās arī Misiņa bibliotēkas vadītāja Anna Šmite. Siguldas bērnu mūzikas skolas audzēkņi izpildīja Dz. Soduma iemīļoto skaņdarbu fragmentus. Pasākuma turpinājumā varēja noskatīties N.Ikstenas un I. Kolmanes filmu “Pasaule nepasaulē”, kā arī ārpus filmas palikušos kadrus – interviju ar Dzintaru Sodumu. Nobeigumā – lielais jubilejas kliņģeris. Paldies visiem pasākuma organizatoriem par gūto emocionālo baudījumu!

24. maija pievakarē uz tikšanos ar dzejnieci Kornēliju Apškrūmu tika aicināti visi viņas talanta cienītāji. Un tādu nebija maz. Pusotra stunda aizritēja nemanot. Dzeju lasīja gan pati dzejniece, gan bibliotēkas darbinieces, gan pasākuma apmeklētājas. K. Apškrūma stāstīja gan par pirmo uzrakstīto dzejoli, gan par to, ka tā īsti dzeju sākusi rakstīt vēlu. Viņas dzejoļu krājumi ‘Mīļumvārdi” ātri tiek izpirkti, bibliotēkās tie ir pieprasīti. Arī komponisti izmanto viņas dzeju – dziesmām. Pasāķumu kuplināja dziedātājas Mētra un Lilita, kuras izpildīja dziesmas ar Kornēlijas Apškrūmas vārdiem. Nobeigumā – pavasara ziedi no klausītājām, autogrāfi jaunākajā dzejoļu krājumā “Cerību vārti” un lūgums ciemoties vēlreiz Ogrē.