Bibliobusam – 5!

Jau piekto gadu mūsu bibliotēkas bibliobuss – vienīgais Latvijā. Ceļojošās grāmatu krātuves pakalpojumus izmanto gandrīz 400 Ogres rajona iedzīvotāji, kuri šajos piecos gados izlasījuši vairāk nekā 10 tūkstošus grāmatu.

29. novembrī svinējām bibliobusa piekto dzimšanas dienu. Svētku dienā bibliobusu un tā vienīgo saimnieci mūsu kolēģi Valdu Račinsku sveica gan Kultūras Ministrijas, gan LNB Bibliotēku dienesta pārstāvji, arī mūsu rajona un pilsētas domes darbinieki. Sveicēju vidū – arī bibliobusa lasītāji no Krapes un Lielvārdes. Šobrīd bibliobuss pie lasītājiem izbrauc trīsreiz mēnesī. Ceram, ka nākamajā gadā izdosies izveidot vēl vienu maršrutu Ogres pilsētas pensionāriem un invalīdiem ar kustību ierobežojumiem.

Paldies rajona padomei, kas vienmēr un laikā ir nodrošinājusi naudas pārskaitījumus gan jauno grāmatu iegādei, gan bibliobusa tehniskajam nodrošinājumam.