Tikšanās ar Noru Ikstenu

24.janvāra pēcpusdienā Ogres CB dzīvē svarīgs notikums. Pirmo reizi jaunajās telpās tikšanās ar rakstnieci Noru Ikstenu. Rakstniece, mūsu novadniece, šobrīd dzīvo Ikšķilē, kur restaurē vecāsmātes māju, lai tur dzīvotu un vienmēr būtu, kur atgriezties.

Neliels uztraukums – vai saspringtajā ikdienā aizņemtie cilvēki atsauksies bibliotēkas aicinājumam? Tas mums svarīgi, jo ar šo pasākumu aizsākam jaunu tradīciju – tikšanos ar interesantiem cilvēkiem.

Īsi pirms sākuma atviegloti uzelpojam. Nāk gan mūsu lasītāji – jauni un veci, gan tādi, kuri bibliotēkā iegriezušies pirmo reizi un jūtas patīkami pārsteigti par jaunajām un skaistajām telpām. Zāle ir pārpildīta, nākas nest krēslus no lasītavas. Vairāk kā stundu risinājās saruna ar rakstnieci gan par to, kā un kad sākusi rakstīt, kura uzrakstītā grāmata pašai vismīļākā, par piedalīšanos Valodas komisijā kopā ar Valsts prezidenti, par dzīvi Ņujorkā pusotra gada garumā, par radošajiem plāniem šobrīd.

Pasākuma apmeklētāji varēja iepazīties ar bibliotēkas darbinieku sagatavoto izstādi par rakstnieci: intervijas, raksti, rakstnieces pašas darbi. Tikšanās rosināja pasākuma apmeklētājus tuvāk iepazīties ar Noras Ikstenas daiļradi.

* 1993. gads – “Pārnākšana” (par diplomāti, rakstnieci un žurnālisti Annu Rūmani-Ķeniņu)
* 1995.gads – pirmais stāstu krājums “Nieki un izpriecas”
* 1997.gads – stāstu krājums “Maldīgas romances”
* 1998.gads – romāns “Dzīves svinēšana”
* 1999.gads – “Brīnumainā kārtā” (par Bruni Rubesu)
* 2001.gads – romāns “Jaunavas mācība”
* 2001.gads – “Deja un dvēsele” (par dejotāju Viju Vētru)
* 2001.gads – N.Ikstenai piešķir Spīdolas stipendiju Dzintara Soduma rakstu sastādīšanai un komentēšanai.