Jaunas tradīcijas

Ogres CB jaunajās telpās iekārtota neliela pasākumu zāle. Kopš 8.oktobra tajā notikuši vairāki pasākumi gan pieaugušajiem, gan bērniem.

22.decembrī uz pasākumu Ziemassvētku noskaņās kopā pulcējās gan bibliotēkas darbinieki, gan lasītāji. Īpaši tika aicināti tie lasītāji, kas bibliotēkai dāvinājuši grāmatas.

Kā pateicība lasītājiem – neliels svētku koncerts, ko sniedza mūsu kaimiņi no Ogres Mūzikas skolas. Skolotājas Līgas Dziedātājas vadībā tika skandēti Ziemassvētku dzejoļi un dziedātas dziesmas koklētāju pavadībā.

Ar brīnišķīgu izstādi “Ledus raksti” iepazīstināja fotogrāfs Dainis Ozoliņš un tekstu autore Ieva Zunda. Abi iepazīstināja pasākuma dalībniekus ar izstādes tapšanas vēsturi, ar savām turpmākajām iecerēm un darbiem.

Pasākuma izskaņā – degošas sveces egles zaros, piparkūkas un pīrāgi, pārdomas par aizgājušo gadu un to, kas mūs sagaida Jaunajā 2002.gadā.