Reģionāls seminārs ESIP vadītājiem

13.martā Ogres Centrālās bibliotēkas telpās, kur atrodas arī Eiropas Savienības informācijas punkts (ESIP), notika reģionāls seminārs ES informācijas punktu vadītājiem un citiem bibliotekāriem. To rīkoja Eiropas integrācijas birojs (EIB) sadarbībā ar Eiropas Savienības informācijas centru (ESIC) un Ogres ESIP projekta “ES informācijas punktu izveidošana sabiedriskajās bibliotēkās” ietvaros.

Galvenā semināra tēma – Eiropas Savienības aktualitātes un projektu rakstīšana, kā arī finansu piesaistes pamatprincipu apguve, akcentējot projektu rakstīšanas praksi. Lekciju par tematu “ES aktualitātes” nolasīja Linda Jākobsone no Eiropas integrācijas biroja, savukārt projektu rakstīšanas pamatprincipus palīdzēja apgūt projektu konsultante Linda Pavloska. Seminārā piedalījās 27 bibliotekāri no Ogres un Rīgas rajoniem.