Novembris bibliotēkā

>Novembrī mūsu bibliotēkā notika Latvijas bibliotekāru biedrības Sēlijas nodaļas konference “Bibliotēka – laikam līdzi”, tikšanās ar aktieriem Arti Robežnieku un Vili Daudziņu. Savukārt lasītāju klubiņa dalībnieces mācījās gatavot Adventes vainagus.

21. novembrī bibliotēkā pulcējās kolēģes no Jēkabpils, Aizkraukles un Ogres rajoniem Sēlijas nodaļas konferencē. Latvijas Bibliotekāru biedrības prezidente Anna Mauliņa pastāstīja par jaunumiem valsts vienotās bibliotēku informācijas sistēmā, attīstību un perspektīvām. Konferencē tika runāts arī par maksas pakalpojumiem bibliotēkās. Ķeguma pilsētas bibliotēkas vadītāja Anita Biedre uzstājās ar referātu “Mazpilsētas bibliotēka šodien”, Lauberes pagasta bibliotēkas vadītāja Maiga Livčāne stāstīja par lauku bibliotēku jaunajos apstākļos. Viesītes bibliotēkas vadītāja Līga Griškena referēja par “Gimenes bibliotēkas” modeli, tās priekšrocībām un trūkumiem. Kokneses pagasta bibliotēkas vadītāja Inta Poiša dalījās pieredzē par pieaugušo un bērnu bibliotēku zem viena jumta.
Konferencē piedalījās Gētes institūta Rīgā bibliotēkas vadītāja Andrea Belafi ar stāstījumu par jauniem laikiem Gētes institūta bibliotēkā. Ogres CB dāvinājumā no Gētes institūta saņēma bagātīgu grāmatu klāstu vācu valodā.

22. novembrī lasītāju klubiņa dalībnieces pulcējās, lai Ilvas Heidenas vadībā mācītos, kā izgatavot Adventes vainagus. Katrai līdzi bija paņemti jau mājās sagatavotie izejmateriāli, un darbs varēja sākties. Vispirms tika veidots vainaga pamats, tad klāt pīti zari, visbeidzot – rotājumi pēc katras gaumes un patikšanas. Jau svētdien, pirmajā Adventē, pašu darinātie vainagi priecēs acis un sirdi vairākās ģimenēs. 

27. novembrī bibliotēkā pulcējās Aleksandra Čaka dzejas cienītāji. Pasākumu ievadīja A. Čaka memoriālā dzīvokļa – muzeja direktore Andra Konste. Viņa pastāstīja par dzejnieka dzīvokli, kur viss saglabājies kā dzejnieka dzīves laikā. Muzeju ļoti labprāt apmeklē jaunieši, kas Čaku uzskata par savējo. A. Konste bibliotēkai dāvināja jauno “Čaka gadagrāmatu”. Ar sirsnīgiem aplausiem klausītāji sveica jaunos aktierus Arti Robežnieku un Vili Daudziņu. Artis Robežnieks ģitāras pavadījumā dziedāja paša komponētas dziesmas ar A. Čaka vārdiem, Vilis Daudziņš runāja dzeju – izjusti, aizkustinoši un reizē arī mūsdienīgi. Pasākums beidzās ar kopēji nodziedātu dziesmu “Miglā asaro logs…”.