Lasītāju konkurss “Viszinis” turpinās

Konkursa 2.kārtas jautājumi.

1. Ogres CB Latvijā ir vienīgā, kurai ir savs bibliobuss. 
No kura gada tas ripo pa Ogres rajona ceļiem? 
1. 1994.g. 
2. 1997.g.
3. 1996.g. 

2. “Viņa sēdēja pirmajā rindā, un viņas dēls spēlēja Paganīni. Rokas viņai gulēja klēpī, apskāvušās jutīgiem mūziķes pirkstiem. Viņa strādāja grāmatvedībā. Kādreiz arī viņa bija mācījusies mūziku, taču neilgi un nesekmīgi.”.
Kurš latviešu rakstnieks ir aprakstītās situācijas autors? 
1. Vizma Belševica 
2. Regīna Ezera 
3. Ēriks Hānbergs 

3. “…dzimis Lieljumpravas pagasta ”Ķeirānu” meža mājiņā. Ar trīs draudzes skolas klašu izglītību 1877. gada rudenī iestājās Odesas junkuru skolā.”. 
Kas ir šis cilvēks? 
1. Auseklis 
2. Andrejs Pumpurs 
3. Sudrabu Edžus 

4. “Es biju parasts padomju bērns un dzīvoju parastā daudzstāvu mājā Ogrē”. 
Kura Latvijā pazīstama tērpu māksliniece tā saka par sevi? 
1. Elita Patmalniece 
2. Žanete Auziņa 
3. Ieva Paškeviča 

5. “ko gan zinu es par laiku 
ko gan laiks par mani zin 
kamēr krūtīs sirds vēl šķind 
jūtu tikai maigumu”. 
Kuram Ogres rajona dzejniekam pieder šīs rindas?
1. Kornēlijs Kovaļevskis 
2. Uldis Prancāns 
3. Nora Zondaka 

Atbildes sūtiet līdz š.g. 10. februārim Ogrē, 
Brīvības ielā 35, Ogres CB, vai biblio@oic.lv ar atzīmi “Konkurss “Viszinis”.