Projekts gūst atbalstu

Ogres Centrālās bibliotēkas izstrādātais projekts “Bibliotekārs + laba apmācība = labs bibliotekārs” ieguva KKF finansiālu atbalstu Ls 1800 apmērā.

Projekta rezultātā 10 Ogres rajona pašvaldību bibliotekāriem būs iespēja pilnveidot savas profesionālas zināšanas, apgūstot mācību programmu 160 stundu apjomā un iegūstot LU Bibliotēku darbinieku tālākizglītības centra sertifikātu. Šī mācību programma patreiz ir vienīgā valstī, kas ir izstrādāta atbilstoši LR MK 2001.gada noteikumiem “Noteikumi par bibliotēku darbam nepieciešamo darbinieku skaitu un darbinieku amatu ieņemšanai nepieciešamo izglītību”.