Rajona bibliotekāru seminārs

12.februārī notika Ogres rajona pašvaldību bibliotēku darbinieku seminārs. Seminārā piedalījās arī Informācijas sabiedrības biroja vadītāja, mārketinga un projektu vadības speciāliste Ina Gudele.

Sarunas risinājās par tēmu “Bibliotēkas vadītājs: stratēģija un taktika”. Analizējām dažādas darba situācijas, kā veiksmīgāk realizēt savas idejas, iegūt finansiālu atbalstu projektiem. Darba gaitā risinājās diskusija par bibliotekāra lomu sava pagasta dzīvē, par to, cik svarīgas īpašības nepieciešamas ikdienas darbā, jo bibliotēka jau nav tikai grāmatu krātuve un informācijas centrs, bet arī svarīga iedzīvotāju tikšanās vieta.