Prakse Berlīnes bibliotēkās

Ogres Centrālās bibliotēkas lasītāju apkalpošanas nodaļas vadītāja Vita Ziediņa, pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstam, laikā no 29. augusta līdz 10. septembrim apmeklēja vairākas bibliotēkas Berlīnē.

Ogres CB sadraudzība ar Centrālo Berlīnes pilsētas un federālās zemes bibliotēku aizsākās 2001. gada vasarā, kad starptautiska projekta ietvaros Ogres CB direktores vietniece Jautrīte Mežjāne stažējās šajā bibliotēkā. 2003.gada jūnijā Ogrē viesojās šīs bibliotēkas Informācijas dienesta vadītājs Pauls S. Ulrihs.

2004. gada pavasarī VKKF materiāli atbalstīja (Ls.300.-) V. Ziediņas iesniegto projektu “Prakse Berlīnes bibliotēkās”. Berlīnes pilsētas un federālās zemes bibliotēkas Apmeklētāju dienesta vadītāja J. Hanke sagatavoja daudzpusīgu un interesantu prakses programmu profesionālās pieredzes padziļināšanai.

Prakses laikā V. Ziediņa iepazinās ar uzziņu dienesta darbu Centrālajā Berlīnes pilsētas un federālās zemes bibliotēkā, Berlīnes Valsts bibliotēkā un Berlīnes Brīvās Universitātes bibliotēkā. Prakses laikā bija iespēja gan teorētiski iepazīties ar informācijas dienestu darbu, gan arī praktizēties uzziņu sniegšanā pie uzziņu pults. Mājup uz Ogri atvests plašs materiālu klāsts par iepazītajām bibliotēkām.

Prakses noslēgumā V. Ziediņu uz tikšanos aicināja Centrālās Berlīnes pilsētas un federālās zemes bibliotēkas ģenerāldirektore dr. Claudia Lux, lai pārrunātu Berlīnē redzēto , kā arī uzzinātu ko vairāk par Ogres Centrālo bibliotēku.