Atmiņu vakari Ogres Centrālajā bibliotēkā

Ogres Centrālajā bibliotēkā jūlijā tiek uzsākts projekts, lai īstenotu pasākumu ciklu “Ogrēnieši stāsta”. Projekta noslēgums plānots šī gada novembrī, kad tiks atzīmēta Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadiena.IMG_1904_small

Ogres Centrālā bibliotēka aktīvi strādā pie novadpētniecības kolekcijas veidošanas, kas ir bibliotēkas lietotāju un vietējo iedzīvotāju pieprasīti un bieži izmantoti materiāli. Tie tiek vākti un apkopoti mapēs un Novadpētniecības datu bāzē. Šobrīd ir izveidotas vairāk kā 40 tematiskās mapes, tajā skaitā arī “Ogre vakar un šodien”, “Ogre un ogrēnieši presē”, “Ogre – biznesa pilsēta”, “Ogres Goda pilsoņi”, “Ogres kūrorta attīstība: 20.-40.gadi”, “Ogres rajona kultūras dzīve”, “Ogres rajonā pierakstītās teikas”, “Sirdsdomas Ogrei – pilsētai un upei”, “Vadonis pa Ogri” u.c. Savāktais un apkopotais materiāls tiek glabāts nodošanai nākamajām paaudzēm, izmantots dažādos pasākumos, izstādēs, un Ogres pilsētas un novada popularizēšanai sabiedrībā.
Novadpētniecības materiāls, galvenokārt, ir rakstīts teksts, kas nav Ogres Centrālās bibliotēkas radīts. Materiālu autori ir žurnālisti, rakstnieki un citi speciālisti, bet reti kad tie ir Ogres novada vietējie iedzīvotāji, kas nav radošo profesiju pārstāvji.

Projekta ideja ir papildināt novadpētniecības kolekciju ar audio un video materiālu, kas iegūts sarunu cikla “Ogrēnieši stāsta” laikā. Uz sarunu ciklu plānots aicināt vietējos novada iedzīvotājus, lai dalītos ar saviem atmiņu stāstiem par notikumiem savā dzīvē un vietējā apkaimē, kas norisinājušies Ogres pilsētā un novadā.

Pasākumu ciklu veidos atmiņu stāstu vakari, kas norisināsies 2 reizes mēnesī trīs mēnešus pēc kārtas. Pavisam tiks īstenoti 6 atmiņu vakari. Novembrī, kad tiks atzīmēta Latvijas Republikas Proklamēšanas gadadiena, notiks cikla noslēguma pasākums, uz kuru tika aicināti visi pasākumu ciklā piedalījušies stāstnieki, Ogres novada amatpersonas un mediji, kā arī Ogres novada iedzīvotāji.

Līdz šim nav realizēta ideja, kad vietējo iedzīvotāju atmiņu stāsti būtu fiksēti audio un video formātā ar mērķi to saglabāt un padarīt pieejamu nākamajām paaudzēm. Esošās audio un video novadpētniecības materiāla kolekcijas izveide būs unikāla. Tās popularizēšana veicinās ne tikai Ogres Centrālās bibliotēkas, bet arī Ogres novada atpazīstamību Latvijas mērogā un plašāk.

Savāktais materiāls arī būs Ogres novada iedzīvotāju ieguldījums un veltījums savai valstij 100.dzimšanas dienā.

Projekts “Pasākumu cikls “Ogrēnieši stāsta”” tiek īstenots Ogres novada pašvaldības projektu konkursa “Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” (“R.A.D.I. – Ogres novadam”) ietvaros. Projektu konkursa mērķis ir veicināt organizāciju iniciatīvas kultūras, izglītības un sporta pasākumu un skolēnu nometņu organizēšanā Ogres novada teritorijā.