Vizītē Limbažos

28.jūlijā Ogres reģiona publisko bibliotēku bibliotekāri devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Limbažu novada bibliotēkām, lai iepazītos ar lasītāju apkalpošanas procesiem, krājuma komplektēšanas specifiku, grāmatu apstrādes metodēm, grāmatu labošanas tehnoloģijām jaunajās un moderni aprīkotās telpās, kā arī lai uzzinātu, kā šie apstākļi ietekmē darba procesus bibliotekāriem, klientu apmierinātību, pakalpojumu dažādību un piedāvājumu. Vizītes laikā bibliotēku speciālisti arī diskutēja par darba metodēm bērnu un jauniešu piesaistīšanai bibliotēkai.
Pieredzes apmaiņas brauciena laikā Ogres reģiona publisko bibliotēku bibliotekāri viesojās Limbažu Galvenajā bibliotēkā, Limbažu Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā un Limbažu novada Lādes bibliotēkā. Tika apskatīts arī Dzīvā sudraba muzejs Limbažos.LaadesB-ka