Bibliotēkas lietotāju apmācība

Sorosa fonda atbalstītā projekta “Vienotais Daugavas informācijas tīkls ceļā uz modernas informācijas vides un informācijas sabiedrības veidošanu” ietvaros notiek bibliotēkas lietotāju apmācība darbam ar datoru, uzsvaru liekot uz bibliotēkā veidoto datu bāzu izmantošanu.

Esam pārliecinājušies, ka bibliotēka ir visdemokrātiskākā vieta, kura dod iespēju apgūt zināšanas un iepazīstināt ar modernām IT un to piedāvātajām iespējām lietotājiem draudzīgā vidē. Rezultāts – pateicoties šo apmācību sniegtajām iespējām, Interneta lietotājs pratīs iepazīties ar bibliotēku aktivitātēm online, un ar laiku tiem būs iespēja pašiem piedalīties šinīs aktivitātēs. Bibliotēku lietotājs būs sagatavots aktīvam un sekmīgam darbam mūsdienu bibliotēkā.