Rudens Ogres CB

Septembris un oktobris pagāja, gatavojoties bibliotēkas 75. dzimšanas dienai. Septembrī lasītāju klubiņa dalībnieces pabija ekskursijā Birzgalē. Oktobra sākumā – novadpētniecības konference Tērvetē.

26. septembra rītā Ogres CB lasītāju klubiņa dalībnieces devās ekskursijā uz Birzgali. Birzgales pagasts atrodas Baltijas lielāko mežu vidū, Kurzemes – Zemgales, Vidzemes un Sēlijas robežu saplūsmes joslā. 

Birzgalē mūs laipni sagaidīja un pa vēsturiskajām vietām izvadāja muzeja “Rūķi” saimniece Nora Ivanova. Lai gan laika apstākļi šai dienā mūs nelutināja, apskatījām ievērojamas un nozīmīgas Birzgales novada vietas: “Rūķu” muzeju, Lindes-Birzgales muižas parku, Jedes kapus, simbolpieminekli Andrejam Pumpuram vietā, kur dzimis latviešu tautas eposa “Lāčplēsis” autors, Meža kapus. 

Mājupceļā iegriezāmies Tomes kapos un pakavējāmies pie rakstnieces Regīnas Ezeras kapa. 

Ekskursijas dalībnieču pārdomās atceļā izskanēja doma, ka ne vienmēr jābrauc tāli ceļi, lai ko jaunu, interesantu apskatītu.

2003. gada 15.-17. oktobrī Dobeles rajona Tērvetē Latvijas bibliotēku 9. novadpētniecības konferencē “Novadpētniecība un digitalizācija: bibliotēkas, arhīvi, muzeji” no Ogres rajona piedalījās Meņģeles pagasta bibliotēkas vadītāja Zaiga Liepiņa un Ogres CB LAN vadītāja Vita Ziediņa. Konferences darbs noritēja sesijās. Katra sesija bija veltīta noteiktam problēmlokam: *Novadpētniecība Zemgalē, *LNB jaunā ēka: kas notiek aizkadrā, *Bibliotēkas, arhīvi, muzeji – no vēstures caur šodienu uz nākotni, *Tradicionālās un elektroniskās datubāzes. Izbraukuma sesijas laikā konferences dalībnieki apmeklēja Tērvetes pagasta Bites bibliotēku, novada grāmatnieku muzeju “Ķipi”, agrofirmu “Tērvete”. 

Konference sniedza ne tikai vērtīgu informāciju turpmākajam darbam novadpētniecības jomā. Tā bija iespēja atkal tikties ar kolēģiem no citu rajonu bibliotēkām.